Sinds 2016 is het garnalenfabriekje een locatie voor debatten, lezingen, voorstellingen en concerten. Het doel is om een plek te creëren waar cultuur, historie en natuur elkaar ontmoeten en tot inspiratie leiden.

Informatie

Anke Bijlsma stelt als programmeur van programma ‘de Garnalefabryk’ een agenda samen, waarin ze in samenwerking met o.a. onderstaande partijen, activiteiten aanbiedt die leiden tot mooie en waardevolle ontmoetingen met altijd één van de kernwaarden van het programma; cultuur, historie, natuur en/of lokale gemeenschap.

De locatie wordt daarnaast verhuurd voor vergaderingen, feestjes en besloten bijeenkomsten.

Stichting Musea Noardeast Fryslân, eigenaar van de locatie, werkt samen met it Fryske Gea, Programma Rijke Waddenzee, Dorpsbelang Paesens-Moddergat, Terpencentrum RUG, De Wikel, Gastengilde, v.o.f. Grut Winia, de gemeente Dongeradeel en Sense of Place.

Samenwerkende partners
Programma ‘de Garnalefabryk’ werkt met de cyclus ‘Beroepen in beeld’ samen met de middelbare scholen: Dockinga College en Dalton Dokkum.

Privacybeleid
De Garnalefabryk zal de privacy van alle relaties en bezoekers van haar site waarborgen en wij zullen te allen tijde de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen. Download hier ons privacybeleid.